trái cấm là gìTag: 

Con Người và Trái Cấm Thời Đại

Con Người và Trái Cấm Thời Đại

T5, 12 / 2017 11:04 Sáng
Thời tận thế chẳng những được nhận biết qua Thời Đại Maria ở sự kiện Chúa Giêsu muốn tỏ Mẹ của Ngài ra cho thế gian “nhận biết và yêu mến”, với những lần Mẹ hiện ra vào thời cận đại, với những tín điều về Mẹ...