tôn giáo có được vào đảng khôngTag: 

Người Công Giáo Có Được Gia Nhập Đảng Cộng Sản Không ?

Người Công Giáo Có Được Gia Nhập Đảng Cộng Sản Không ?

T5, 01 / 2018 4:28 Chiều
Theo Đạo có được vào Đảng không? Khi nghe tin hội cựu chủng sinh một giáo phận nọ có anh đại diện là một đảng viên đảng cộng sản, thì tôi thấy cũng bình thường, vì đó là quyền tự do của họ. Thế nhưn...