tội trọngTag: 

Phải xưng những loại tội nào?

Phải xưng những loại tội nào?

T5, 12 / 2017 9:29 Chiều
Giáo Luật: Các tội cần phải xưng ? 1. ĐỐI VỚI CÁC TỘI TRỌNG Điều 988 §1 của Bộ Giáo Luật quy định: “Sau khi đã xét mình kỹ lưỡng và ý thức được tội của mình, người Kitô hữu buộc phải xưng các loại tội tr...