tìm hiểu về thánh lễTag: 

Cùng Nhau Tìm Hiểu Khám Phá Vẻ Đẹp Của Thánh Lễ

Cùng Nhau Tìm Hiểu Khám Phá Vẻ Đẹp Của Thánh Lễ

T7, 01 / 2018 11:16 Sáng
Thánh lễ là hành vi đẹp nhất để thờ lạy Chúa Tối Cao và là kho tàng của Giáo Hội Công Giáo. Hãy cùng nhau tìm hiểu về thánh lễ.. Để đánh giá đầy đủ, cần phải hiểu lịch sử phát triển của Thánh Lễ. Nguồ...