tiếng chuông nhà thờTag: 

Giật chuông nhà thờ để làm gì?

Giật chuông nhà thờ để làm gì?

T7, 02 / 2018 11:34 Sáng
Trong bộ giáo luật hiện hành, không còn thấy nói tới chuông nhà thờ nữa. Như vậy có nghĩa là từ nay có thể dùng chiêng trống phèn la, chứ không cần phải giật chuông trong các nghi lễ phụng ...