thong diep duc meTag: 

Thông điệp Ðức Mẹ La Salette

Thông điệp Ðức Mẹ La Salette

T5, 12 / 2017 12:48 Chiều
Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc hiện ra với 2 trẻ chăn chiên, Mélanie Calvat và Maximin Giraud, trong vùng núi tại La Salette vào ngày 19/9/1846. Trước hết, Mẹ ban cho một thông điệp ch...