thơ về trẻ mồ côiTag: 

Mồ côi, tội lắm ai ơi!

Mồ côi, tội lắm ai ơi!

T6, 12 / 2017 7:43 Chiều
Lạy Thầy Giêsu rất đáng yêu mến! Lời của Thầy vẫn tiếp tục vang vọng và có tính thời sự rất cao. Thầy từng nói: “Hãy để trẻ em đến với Thầy! Đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như ch...