thiên chúa tạo dựng con người giống hình ảnh ngàiTag: