thiên chúa tạo dựngTag: 

Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

T3, 05 / 2018 1:46 Chiều
Người Ấn Ðộ thường kể câu chuyện ngụ ngôn về việc sáng tạo con người như sau: Một hôm Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người, nghĩa là làm một tạo vật đẹp nhất giữa các tạo vật. Dĩ nhiên, khi Thiên Ch...