theo chuaTag: 

Bước theo Chúa trên con đường khổ giá

Bước theo Chúa trên con đường khổ giá

T2, 10 / 2017 12:08 Sáng
Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Maria đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giuse nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Nadarét làm chốn ẩn th...