thành turinTag: 

Tranh Cãi ‘Ảnh Chúa Jesus’ Trên Tấm Vải Liệm Thành Turin

Tranh Cãi ‘Ảnh Chúa Jesus’ Trên Tấm Vải Liệm Thành Turin

CN, 09 / 2017 10:35 Sáng
Tấm vải liệm thành Turin là một trong những biểu tượng tôn giáo thiêng liêng nhất, được hàng tỷ tín đồ Cơ Đốc giáo coi là tấm vải dùng để liệm xác và lưu giữ hình ảnh Chúa Jesus. Nó cũng là một trong n...