thánh tâm chúa giêsu nguồn êm ái dịu dàngTag: 

12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

T7, 04 / 2018 6:00 Chiều
1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình. 2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ. 3. Cha sẽ an ủi h...