thánh phanxico assisiTag: 

Thánh Phanxicô Assisi Với Lòng Tin Vào Các Nhà Thờ

Thánh Phanxicô Assisi Với Lòng Tin Vào Các Nhà Thờ

T2, 03 / 2018 11:22 Chiều
Thánh Phanxicô có một lòng tin mãnh liệt vào các nhà thờ, vì ngài tin rằng ở đó có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này được ngài đề cập đến trong Di chúc: Chúa đã ban cho tôi lòng tin m...