thanh le ngay chu nhatTag: 

Dự Lễ Ngày Chúa Nhật tại tư gia, có được không?

Dự Lễ Ngày Chúa Nhật tại tư gia, có được không?

T4, 01 / 2018 9:50 Chiều
Hỏi: Xin cho con hỏi: Nếu một Linh mục dâng Thánh Lễ chủ nhật tại nhà bất cứ ai và con có tham dự Thánh lễ đó mà không phải đến nhà thờ không? ( Một cách chung)Luật của Giáo hội thế nào? và Gíao ...