thánh giuse thợTag: 

THÁNH CẢ GIUSE: “Người Công Chính”

THÁNH CẢ GIUSE: “Người Công Chính”

T3, 03 / 2018 10:23 Sáng
“Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức” Kinh Thánh chỉ mô tả thánh Giuse bằng một từ ngữ ngắn gọn: “Người Công Chính”. Dĩ nhiên, khái niệm “công chính” ở đây được hiểu theo nghĩa Tân Ước, tức là con người tr...