thánh giêrađôTag: 

Chuyện Về Chiếc Khăn Tay Của Thầy Giêrađô

Chuyện Về Chiếc Khăn Tay Của Thầy Giêrađô

T3, 04 / 2018 5:35 Chiều
Kể về các phép lạ của thánh Giêrađô thì cần có nhiều giờ, nhưng điều làm cho nhiều Kitô hữu ngày nay muốn chọn Ngài làm Đấng Bảo Trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh, trước tiên, có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện s...