thai nhi bị dị tật bỏ thai có tội khôngTag: 

Nếu thai nhi bị dị tật có được phá thai không?

Nếu thai nhi bị dị tật có được phá thai không?

T3, 12 / 2017 10:51 Sáng
Quả thật xét theo tâm lý bình thường của con người, cha mẹ nào lại không đau khổ khi biết đứa con trong bụng mang dị tật. Nhiều cha mẹ đã không thể chấp nhận một đứa con sinh ra bị dị tật nên ...