tha nhân là gìTag: 

Sống thật với bản thân – Tha Nhân – Thiên Chúa

Sống thật với bản thân – Tha Nhân – Thiên Chúa

T6, 11 / 2017 9:31 Chiều
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy về đời sống luân lý và chứng từ Kitô giáo, nhấn mạnh các chức vụ là để phục vụ, và cũng nói lên thân phận yếu đuối của nhà lãnh đạo. Ngôn sứ Malaki – khoảng năm 420 trướ...