têrêsa thành lisieuxTag: 

Nhỏ Bé Và Đáng Yêu Như Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Nhỏ Bé Và Đáng Yêu Như Têrêsa Hài Đồng Giêsu

T2, 05 / 2018 5:38 Chiều
Têrêsa sinh tại Alencon bên Pháp năm 1873. Cha Mẹ ngài là ông bà Louis Martin và Zélie Guérin rất đạo đức, đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, và Bộ cứu xét phép lạ đ...