tâm tình mùa vọngTag: 

Tinh Thần Mùa Vọng

Tinh Thần Mùa Vọng

T4, 11 / 2017 11:03 Chiều
1. Tại sao gọi là Mùa Vọng? – Mùa Vọng dịch từ tiếng La tinh “Adventus”, có nghĩa là “đến”. Vọng là mong đợi, mong chờ điều sắp đến. 2. Mùa Vọng có mấy nghĩa? – Có 4 nghĩa: 1) Mùa V...