tam moi phuc thatTag: 

Kinh Tám Mối Phúc Thật

Kinh Tám Mối Phúc Thật

T3, 05 / 2018 7:54 Chiều
Ngày xưa, các nhà truyền giáo đã biết tóm tắt Kinh Thánh thành các lời kinh có vần có điệu, để các tín hữu có thể thuộc lòng, ghi nhớ và sống Lời Chúa một cách hữu hiệu. Trong kho tàng kinh đ...