ta sinh ra tran gianTag: 

Tại sao có sự dữ, sự đau khổ trong trần gian này?

Tại sao có sự dữ, sự đau khổ trong trần gian này?

T3, 05 / 2018 10:13 Sáng
Hỏi: Xin Cha giải thích tại sao có sự dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau khổ và sự dữ đó? Trả lời: Sự dữ (evil) và đau khổ là những thực tế hiển nhiên trong cuộ...