suyniemloichuahangngayTag: 

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày: Ngôn sứ và tông đồ

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày: Ngôn sứ và tông đồ

T5, 10 / 2017 7:08 Chiều
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực v...