stt hay về huynh trưởngTag: 

Tư Cách & Đạo Đức Huynh Trưởng

Tư Cách & Đạo Đức Huynh Trưởng

T3, 05 / 2018 6:05 Chiều
I. NHẬN ĐỊNH 1. Tư Cách & Tác Phong Tư cách: Nét riêng biệt của một người khiến người khác cảm phục, yêu mến, ái mộ. Tác phong: Sự biểu lộ trạng thái của con người ra bên ngoài qua cách ăn ở, ...