stt công giáoTag: 

22 Câu Châm Ngôn Của Thánh Nhân Công Giáo

22 Câu Châm Ngôn Của Thánh Nhân Công Giáo

CN, 02 / 2018 4:56 Chiều
Những câu châm ngôn của thánh nhân Công giáo 1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila. 2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor...