rước lễTag: 

Có buộc Rước Lễ khi tham dự Thánh Lễ không?

Có buộc Rước Lễ khi tham dự Thánh Lễ không?

T6, 12 / 2017 4:21 Chiều
Trước hết, cần nhắc lại mục đích của Thánh Lễ cử hành trong Giáo Hội. Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist) – hay còn gọi vắn tắt là lễ Misa – là việc cử hành phụng vụ thánh cao trọng nhất trong Giáo Hội Công Giáo từ...