quay tay có tội không?Tag: 

Thủ dâm thì có phạm tội trong giáo lý công giáo?

Thủ dâm thì có phạm tội trong giáo lý công giáo?

T5, 04 / 2018 5:07 Chiều
Hơn bao giờ hết luân lý Công giáo về giới tính đang đứng trước một thách đố lớn lao khi đối diện với cuộc cách mạng về tình dục. Với một trào lưu chủ trương sống phóng túng, và không còn coi thủ dâm là m...