phép lạ thánh thểTag: 

Phép Lạ Thánh Thể Tại Lanciano, Nước Ý

Phép Lạ Thánh Thể Tại Lanciano, Nước Ý

T5, 05 / 2018 12:58 Sáng
Linh mục nghi ngờ! Tại thành phố Anxanum hiện nay còn giữ từ mười hai thế kỷ qua, một phép lạ vĩ đại của đạo Công giáo. Vào hồi thứ kỷ thứ 8, trong ngôi nhà thờ nhỏ kính thánh Legontian, có một c...