phep la cha diepTag: 

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

T2, 06 / 2019 1:29 Sáng
Con là Maria Trương Thị Việt Hà, 27tuoi. Cảm tạ hồng ân Chúa, cảm tạ Cha, ngày hôm nay con xin được làm chứng phép lạ mà nhờ Cha cầu khẩn mà con được ơn lành của Chúa và Mẹ Maria. Cách đây 3 th...
Bài Tường Thuật Phép Lạ Của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Bài Tường Thuật Phép Lạ Của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

T6, 01 / 2018 5:41 Chiều
Từ khi đến định cư tại Hoa kỳ (California) vào đầu năm 1992 đến nay tôi đã đọc rất nhiều Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xuất bản ở Long Beach. Ðặc biệt liên tiếp trong những số báo gần đây đã tường ...