o lai voi conTag: 

Xin Chúa Ở Lại Với Con

Xin Chúa Ở Lại Với Con

T4, 09 / 2017 7:22 Sáng
Xin ở lại với con, lạy Chúa, Vì con cần có Chúa hiện diện Để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con lạy Chúa, Vì con yếu đuối, Con cần Chúa đỡ nâng đ...