những ngôi mộ cổ ở sài gònTag: 

Những ngôi mộ trong nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Những ngôi mộ trong nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

T3, 04 / 2018 7:31 Chiều
Dưới ngôi nhà thờ lớn nhất Sài Gòn có nhiều mộ cổ, bộ chuông nặng gần 30 tấn, đàn organ cổ nhất Việt Nam… Nhà thờ Đức Bà được người Pháp xây dựng và hoàn thành năm 1880 với sức chứa 1.200 người, trở thành m...