nhung loi chua dayTag: 

Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

CN, 10 / 2017 10:51 Chiều
Qua các Thánh Kinh và chính Chúa Giesu mặc khải chúng ta thấy được một vị Thiên bao dung và tình yêu bao la. Một hình ảnh gần gũi đó chính là Chúa Giesu. Thiên Chúa, Chúa Giesu dạy ch...