người công giáo kết hôn với người ngoại đạoTag: 

Người Ngoại Đạo Kết Hôn Với Người Công Giáo

Người Ngoại Đạo Kết Hôn Với Người Công Giáo

T6, 08 / 2017 8:45 Chiều
“Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi. Con cưới được vợ, con thôi nhà thờ”. Câu thơ chế nghe vui nhưng phản ánh một tình trạng rất chung hiện nay: Theo đạo để cưới được vợ/chồng, cưới xong thì bỏ đạo. Do ...