nghi thức xưng tộiTag: 

Tại sao người công giáo phải đi Xưng Tội?

Tại sao người công giáo phải đi Xưng Tội?

T4, 01 / 2018 10:44 Sáng
1. Tại sao phải đi Xưng Tội? Giữa nhiều câu hỏi thường xảy ra trong tâm trí tôi, như là một Gíam mục tôi chọn một câu hỏi mà tôi thường tự hỏi: Tại sao người tín hữu phải đi xưng tội? Một câu hỏi ...