nghi thức rửa tội cho người lớnTag: 

Những quy định nghi thức rửa rội

Những quy định nghi thức rửa rội

T4, 12 / 2017 5:12 Chiều
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thưa cha, ...