nghi thuc hon phoiTag: 

Quy định về Thủ tục Hôn Phối

Quy định về Thủ tục Hôn Phối

T4, 12 / 2017 5:55 Chiều
1.     Chuẩn bị trước khi đăng ký Hôn phối 1.1.   Giáo lý Hôn nhân: đôi bạn phải học tối thiểu 3 tháng. Học càng sớm càng tốt để xuất trình chứng chỉ khi đăng ký Hôn phối, hoặc đăng ký Hôn phối rồi...