ngày chúa đếnTag: 

Đón Chờ Chúa Đến

Đón Chờ Chúa Đến

T5, 11 / 2017 9:07 Chiều
Khi màn đêm buông xuống, có những người vẫn thức. Thức vì không ngủ được. Thức để xem nốt một cuốn truyện hay một bộ phim vidéo nhiều tập… Nhưng cũng có người thức để làm việc. Họ trực ở phòng cấ...