mừng bổn mạng là gìTag: 

Thánh bổn mạng của nhà thờ là gì ?

Thánh bổn mạng của nhà thờ là gì ?

T6, 02 / 2018 1:17 Chiều
Hỏi 1: Đâu là nguồn gốc của vị thánh bổn mạng của giáo xứ hay của nhà thờ? – D. Z., Bắc Kinh, Trung Quốc. Hỏi 2: Nếu giáo xứ của con được đặt theo tên của Chúa Thánh Thần, liệu có đúng thần h...