me oi con re traiTag: 

Con rẽ trái, mẹ ơi được không?

Con rẽ trái, mẹ ơi được không?

CN, 10 / 2023 12:26 Sáng
Mẹ thường dặn con khi sang đường phải đi bên phải, vì đi bên trái con sẽ gặp nguy hiểm và khi đó con vi phạm luật giao thông _ người con không ngoan và không nghe lời mẹ sẽ đi bên trái đư...