mân côi là gìTag: 

Những Kinh Nguyện Mân Côi

Những Kinh Nguyện Mân Côi

T7, 12 / 2017 12:09 Sáng
Kinh Mân Côi gồm có hai phần: tâm nguyện và khẩu nguyện. Tâm nguyện của Kinh Mân Côi không là gì khác ngoài sự suy ngắm các mầu nhiệm chính về đời sống, sự chết và vinh quang của Chúa Giês...