luyện ngụcTag: 

Hình Khổ Luyện Ngục Như Thế Nào?

Hình Khổ Luyện Ngục Như Thế Nào?

T6, 10 / 2017 11:53 Chiều
Trong Luyện ngục, các linh hồn phải chịu 2 thứ khổ: Khổ vì Lửa khao khát Chúa (pain of loss) và khổ vì Lửa thiêu đốt và các hình khổ khác (pain of sense). 1. Khổ vì tâm hồn khao khát đ...