loi kinh man coiTag: 

Quyền Năng Tuyệt Diệu Của Chuỗi Kinh Mân Côi

Quyền Năng Tuyệt Diệu Của Chuỗi Kinh Mân Côi

T6, 04 / 2018 4:12 Chiều
Sau đây là lời chia sẻ của LM Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng trên thế giới và là Nhà Trừ Quỷ chính tại Tòa Thánh Vatican: Lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi? ...