lời cầu nguyện với chúaTag: 

Cầu nguyện cách nào cho được Chúa dễ nhậm lời?

Cầu nguyện cách nào cho được Chúa dễ nhậm lời?

T2, 12 / 2017 12:59 Chiều
Hỏi: xin cha giải thích câu hỏi sau đây: Tại sao cần cầu nguyện và cầu nguyện cách nào cho được Chúa dễ nhậm lời? Trả lời: Cầu nguyện (pray) nói chung và và cầu xin nói riêng (cầu xin =peti...