lich su chua giesuTag: 

Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào?

Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào?

T6, 01 / 2018 2:01 Chiều
Có người quả quyết rằng Chúa Giêsu không phải sinh vào năm 1, nhưng là trước đó mấy năm. Chuyện thực hư như thế nào? Chúng ta vừa mới bắt đầu một năm mới, và bóc một quyển lịch mới. Thường các ...