lễ phục sinh ngày bao nhiêuTag: 

Tại sao phải rước lễ trong mùa Phục sinh?

Tại sao phải rước lễ trong mùa Phục sinh?

T3, 04 / 2018 3:50 Chiều
Điều 920 của bộ giáo luật hiện hành buộc các tín hữu phải rước lễ một năm ít là một lần, vào mùa Phục sinh. Tại sao có điều luật đó? Khoản giáo luật vừa trưng dẫn còn được lặp lại trong sách Giáo lý Hội...