le long thuong xotTag: 

Ơn Toàn Xá Của Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa

Ơn Toàn Xá Của Ngày Kính Lòng Thương Xót Chúa

T6, 04 / 2018 11:01 Sáng
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật thứ hai Lễ Phục Sinh. Quyết định trên đây đư...