lễ là gìTag: 

Bổng Lễ là gì?

Bổng Lễ là gì?

T4, 11 / 2017 7:15 Chiều
– Các tư tế cử hành hay đồng tế thánh lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ (Gl 945) – Mỗi ý chỉ được áp dụng cho một thánh lễ cho dù bổng lễ bé nhỏ (Gl 948) – Nếu người...