lạy chúa lạy cha ngài là bậc thánhTag: 

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

T2, 06 / 2019 1:29 Sáng
Con là Maria Trương Thị Việt Hà, 27tuoi. Cảm tạ hồng ân Chúa, cảm tạ Cha, ngày hôm nay con xin được làm chứng phép lạ mà nhờ Cha cầu khẩn mà con được ơn lành của Chúa và Mẹ Maria. Cách đây 3 th...