kinh trừ tà maTag: 

3 Kinh Trọng Để Trừ Ma Quỷ

3 Kinh Trọng Để Trừ Ma Quỷ

T4, 02 / 2018 6:54 Chiều
LM Gabriele Amorth, một vị linh mục từ quỷ nổi tiếng người Ý và đã từng trừ quỷ trong 70,000 vụ, ngài đề nghị chúng ta hãy đọc 3 kinh trừ quỷ đầy quyền năng này Dưới đây là 3 kinh trừ tà Côn...