kinh thanh giu seTag: 

7 Lời Kinh Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

7 Lời Kinh Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

T6, 02 / 2018 4:07 Chiều
1. Xin ơn lành của Thánh Giuse Lạy Cha Thánh Giuse, xin Cha chúc lành cho con, cả phần xác lẫn phần hồn. Xin Cha chúc lành cho mọi quyết tâm, lời nói và hành động của con, cho mọi ...